pakalpojumi

Apdrošināšana
Apdrošināšana
Marsh ir sastapies ar gadījumiem, kad organizācijas apdrošināšanas jomā mazliet pārspīlē. Tāpēc iegādājoties apdrošināšanu, ierosinam jums izmantot speciālistu padomus un ieteikumu...  >>
Būvniecība
Būvniecība
Ņemot vērā savu ilggadējo pieredzi būvniecības jomā, Marsh piedāvā būvuzņēmumu specifisko risku izvērtēšanu, kā arī sniedz konsultācijas pasūtītājiem, arhitektiem, inženieriem, da...  >>
Enerģija un apgāde
Enerģija un apgāde
Marsh pieredze enerģijas un apgādes jomā ļauj veikt ar šo sektoru saistīto notikumu, problēmu, tendenču un regulējošo normu apzināšanu, un piedāvāt risku novērtēšanu šajā jomā, kā ...  >>
Finanses un profesionālās atbildības risinājumi
Finanses un profesionālās atbildības risinājumi
Iegūstamais pamatprodukts mūsdienu informāciju balstītajā ekonomikā ir tieši zināšanas, tāpēc arvien vairāk uzņēmumu uzņemas profesionālās atbildības riskus.  >>
Izklaide, mediji un sports
Izklaide, mediji un sports
Izklaides industrija piedāvā arvien jaunus un iespaidīgākus pasākumus – speciālus šovus, tiešās pārraides, ziņas tiešsaistes režīmā, u.c. Tomēr šie jaunie, izaicinošie projekti nes...  >>
Kuģniecība
Kuģniecība
Kuģniecība ir augstu risku bizness – viena no nozarēm, kur negadījumi var iestāties un iestājas regulāri. Papildus tradicionālajiem šo nozari apdraudošajiem riskiem – sliktiem laik...  >>
Meži un kokapstrāde
Meži un kokapstrāde
Veiksmīga unikālo un daudzveidīgo risku vadīšana mežistrādes un kokapstrādes industrijā ir svarīga, lai gūtu konkurējošas priekšrocības pasaules tirgos.   >>
Ražošana
Ražošana
Līdzās jau tradicionālajiem ražošanas nozares apdraudošajiem riskiem – ugunsgrēks, komunikāciju avārijas, darbinieku mainība u.tml. – ražošanas uzņēmumiem ir būtiski izvērtēt atbil...  >>
Tehnoloģijas un telekomunikācijas
Tehnoloģijas un telekomunikācijas
Tehnoloģiju un telekomunikāciju nozares organizācijām katra diena nes jaunus izaicinājumus - tām jāsaskaras ar jauniem riskiem, ieskaitot finansiālus izaicinājumus, tirgus nepastā...  >>
Tiešo zaudējumu regulēšanas sistēma
Tiešo zaudējumu regulēšanas sistēma
Protams, nepatīkami, ja iestājas apdrošināšanas gadījums, kas rada zaudējumus organizācijai. Šādā situācijā ir svarīgi pēc iespējas ātrāk atgūties un atjaunot organizācijas stabilu...  >>
Tirdzniecība
Tirdzniecība
Mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība ir vienas no pasaules lielākajām industrijām. Tā kā tās ir kļuvušas globālas, palielinās konkurence. Mazumtirgotājiem šobrīd jāsastopas ar s...  >>
Transports un loģistika
Transports un loģistika
Transporta pārvadājumi ietekmē turpat vai katru uzņēmumu pasaulē un riski šajā nozarē rada nozīmīgas raizes šajā biznesā iesaistītajiem. Benzīna cenu celšanās, darbinieku mainība, ...  >>
Valsts un pašvaldību iestādes
Valsts un pašvaldību iestādes
alsts un pašvaldību iestādes saskaras ar arvien jauniem un nozīmīgākiem riskiem. Pieaugošie draudi, piemēram, terorisms, vardarbība skolās, narkotiku straujā izplatība skolēnu vidū...  >>